Vítáme Vás

na stránkách naší společnosti rodin a přátel dětí a dospělých s hendikepem

Občanské sdružení Terezka bylo v roce 2009 založeno za účelem vzájemné pomoci při péči, výchově a vzdělávání dětí s hendikepem. Dnes po více než 10-ti letech činnosti tato idea přetrvává a postupně jsme ji rozšířili i o podporu rodinných příslušníků, kamarádů a známých, tak aby zvládli i nadále pečovat o Naše děti, které nám postupně dorůstají do dospělosti.

Rádi přivítáme další rodiny a zájemce o pomoc hendikepovaným dětem a dospělým 

Při našich aktivitách jsme postupně pronikli do tajů keramické výroby, výroby šperků a ozdob z korálků a v neposlední řadě i košíkářství a výroby z pedigu s drobnou prací se dřevem.  Všechny tyto činnosti máme zaměřeny jednak na to, aby je zvládly naše děti, ale taky vůbec nezapomínáme na ostatní členy domácností a kamarády a známé. Všichni výše uvedení si velmi zaslouží naši pozornost. Při jednotlivých akcích se snažíme hlavně maminkám a pečujícím umožnit odpočinutí si od každodenních starostí a prostě zrelaxovat při nějaké zábavě, nebo si jen odpočinout. Součástí činnosti našeho sdružení je i pomoc rodičům při jednání na úřadech, kde se musíme docela pochválit svou více než 90% úspešností v rámci podaných odvolání proti rozhodnutím orgánů sociálního systému. Hlavním dílem se na této části činnosti podílí řešení příspěvků na péči a přiznání stupně invalidity, kde jednoznačně cítíme snahu ze strany úřadu bagatelizovat jednotlivé typy postižení a minimalizovat náklady na tyto členy společnosti.